Dự án bộ đếm sản phẩm Linhdragon đã triển khai từ năm 2016:

Thành viên thành lập Công ty TNHH Thiết Bị Đo Lường & Điều Khiển Linhdragon

Dự án bộ đếm sản phẩm Linhdragon đã lắp đặt từ năm 2016

*2 thành viên thành lập*

link tổng hợp danh sách khách hàng.