Hướng dẫn lắp đặt các thiết bị ngoại vi của bộ đếm sản phẩm Linhdragon 2022

Video hướng dẫn lắp cảm quang:

Có thắc mắc về vấn đề gì xin quý khách vui lòng liên hệ  2 số Hotline 091 774 7742 – 0938 202 901

Hướng dẫn lắp đặt