Tổng Hợp Video Hướng dẫn sử dụng bộ đếm sản phẩm của Linhdragon sản xuất :

Hướng dẫn sử dụng bộ đếm sản phẩm 2022
Giao diện trạng thái XUẤT HÀNG – BAO 50KG – SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH 9999 BAO – SỐ ĐẾM HIỆN TẠI = 0

Hướng dẫn tạo đơn hàng.

Hướng dẫn kết thúc đơn hàng.

Hướng dẫn kết thúc đơn hàng.

Hướng dẫn cài lại thời gian.

Hướng dẫn cài đặt chiều dài cho từng loại bao.

Hướng dẫn xem lại tổng số lượng nhập xuất trong một ngày.

Hướng dẫn cài số lượng cảnh báo.

Hướng dẫn xem lại lịch sử đơn hàng đã xuất.

Hướng dẫn tạo đơn hàng.

Hướng dẫn in phiếu thông tin đơn hàng sau khi xuất xong,

Hướng dẫn sử dụng bộ đếm sản phẩm 2022. Mọi thắc mắc xin gọi hotline : 091 774 7742 – 0938 202 901