Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

`

 

 

 

 

 

Thông tin công ty Công ty TNHH TB ĐL & ĐK Linhdragon.

Hotline: 0917747742

Website: https://linhdragon.com/

Youtube: https://youtube.com/@bodembaogao

Fanpage: https://www.facebook.com/maydemsanpham?mibextid=LQQJ4d

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Đếm chính xác số bao kể cả những trường hợp đặt biệt như:

– Nhiều bao dính liền nhau (không quá 4 bao).

– Chức năng đếm 2 chiều (Xuất hàng, nhập hàng).

– Số đếm trừ ra khi băng tải chạy ngược (Tránh trường hợp đếm sai).

– Đếm chính xác khi bao trượt lên xuống tại vị trí mắt đếm.

• Lưu trữ dữ liệu – Bộ đếm có thể lưu trử dữ liệu lên đến 150 đơn hàng gần nhất. – Thông tin lưu trữ đầy đủ của 1 đơn hàng như: Ngày giờ, Số lượng đặt, Số lượng thực đếm, chiều xuất hàng. Tên sản phẩm ……. • Tổng số lượng xuất nhập hàng trong 1 ngày. – Bộ đếm lưu trữ tổng số lượng xuất nhập của từng loại sản phẩm trong 1 ngày. • Mất điện vẫn lưu được số đếm hiện hành và thông tin đơn hàng của những đơn hàng gần nhất (số đếm, thời gian xuất hàng……). • Điều khiển khai báo và xem lại dữ liệu đếm bằng remote đa năng. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Còi, tích hợp đèn báo, thông báo khi gần đủ số lượng, và cảnh báo các trường hợp vận hành sai /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// – – Sau khi kết thúc 1 đơn hàng, bộ đếm sẽ tự động in ra phiếu xuất / nhập hàng – Thông tin trên phiếu in bao gồm: + Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của 1 đơn hàng + Tên sản phẩm + Số lượng kế hoạch + Số lượng bắt đầu + Số lượng đếm + Số phương tiện Liên hệ để Linhdragon để biết thêm thông tin chi tiết. Thông tin công ty Công ty TNHH TB ĐL & ĐK Linhdragon. Hotline: 0917747742 Website: https://linhdragon.com/ Youtube: https://youtube.com/@bodembaogao Fanpage: https://www.facebook.com/maydemsanpham?mibextid=LQQJ4d #cambiendembao #cambienquang #bodembao #bodemsanpham #maydembao #matdem #matdemgiare #dembaochinhxac #thangloi #khuongtrinh #Gao_Phong_Phú Bộ đếm sản phẩm Bộ đếm bao Bộ đếm bao gạo #maydembao #bodembao #bodemsanpham #maydemsanpham #maydembaogao #maydembaophan #maydembaoluongthuc #bodembaogao #bodembaophan #cambienquang #cam bien sieu am #may dem bao #bo dem san pham #sua chua may dem bao #sua chua bo dem bao #sua chua bo dem san pham #nha may gao mien tay #sua may dem tai long an #sua may dem tai tien giang #sua may dem tai dong thap #sua may dem tai can tho #mua may dem bao o dau #can mua may dem bao #can mua bo dem san pham #mua bo dem san pham o dau #maydembao #bodembao #bodemsanpham #maydemsanpham #maydembaogao #maydembaophan #maydembaoluongthuc #bodembaogao #bodembaophan #cambienquang #cambiensieuam #maydembao #bodemsanpham #suachuamaydembao #suachuabodembao #suachuabodemsanpham #nhamaygaomientay #suamaydemtailongan #suamaydemtaitiengiang #suamaydemtaidongthap #suamaydemtaicantho #muamaydembaoodau #canmuamaydembao #canmuabodemsanpham #muabodemsanphamodau

• Lưu trữ dữ liệu – Bộ đếm có thể lưu trử dữ liệu lên đến 150 đơn hàng gần nhất.

– Thông tin lưu trữ đầy đủ của 1 đơn hàng như: Ngày giờ, Số lượng đặt, Số lượng thực đếm, chiều xuất hàng. Tên sản phẩm …….

• Tổng số lượng xuất nhập hàng trong 1 ngày.

– Bộ đếm lưu trữ tổng số lượng xuất nhập của từng loại sản phẩm trong 1 ngày.

• Mất điện vẫn lưu được số đếm hiện hành và thông tin đơn hàng của những đơn hàng gần nhất (số đếm, thời gian xuất hàng……).

• Điều khiển khai báo và xem lại dữ liệu đếm bằng remote đa năng.

Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

Sau khi kết thúc 1 đơn hàng, bộ đếm sẽ tự động nhắn tin thông tin của đơn hàng đến số điện thoại được cài đặt trước, tối đa 2 số điện thoại

– Thông tin đơn hàng bao gồm:

+ Tên sản phẩm

+ Số lượng kế hoạch

+ Số lượng bắt đầu

+ Số lượng đếm

+ Số phương tiện

— Chức năng gửi tin nhắn tổng số lượng của từng sản phẩm xuất trong 1 ngày (thời gian gửi được cài đặt trong bộ đếm).

Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 - Cái Bè - Tiền Giang
Bộ đếm số lượng bao gạo tại Nhà Máy Đức Tài 2 – Cái Bè – Tiền Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *